Privacyverklaring

Respect voor privacy
Restaurant Ode respecteert de privacy van iedereen en laat in deze privacyverklaring zien hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot jouw gegevens. Deze verklaring is opgesteld conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht werd op 25 mei 2018.

Genoemde partijen in deze verklaring

 • Restaurant Ode: hierna te noemen ‘wij’ of ‘ons’;
 • Diensten: Dit omvat bezoeken aan ons restaurant, hotelovernachtingen, websitebezoek, informatieaanvragen (waaronder prijsopgaven en beschikbaarheid van kamers), en het ontvangen van nieuwsbrieven;
 • Bezoeker: Iemand die onze website bezoekt of een dienst van ons afneemt.

Te verwerken gegevens

 • Minimaal benodigde gegevens: Voorletters, voornamen, tussenvoegsels, achternamen, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, en type en nummer van het identiteitsbewijs.
 • Optionele gegevens: Nationaliteit, gesproken talen, geboortedatum, geslacht, en bedrijfsgegevens indien je namens een bedrijf optreedt.
 • Betaalgegevens: Soort creditcard, naam van de kaarthouder, creditcardnummer, en de vervaldatum van de creditcard.


Doel van de verwerking
Wij slaan je gegevens niet zomaar op; ze zijn noodzakelijk voor:

 • Het uitvoeren van de diensten;
 • De uitvoering van betalingen;
 • Contact in geval van schade, overtreding of vermissing.


Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Ode neemt geen besluiten via geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging van gegevens
Wij nemen de volgende maatregelen om jouw gegevens te beschermen:

 • HTTPS-protocol op onze website;
 • Beveiligde servers met firewalls;
 • Versleuteling van betaalgegevens;
 • Training van onze medewerkers in de omgang met gegevens.


Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren gegevens voor onbepaalde tijd vanwege het aanbieden van terugkerende diensten.

Rechten van de Bezoeker

 • Inzage: Je kunt op verzoek jouw gegevens inzien;
 • Aanpassing: Wij passen op jouw verzoek gegevens aan;
 • Vergetelheid: Wij kunnen op verzoek jouw gegevens anonimiseren.


Delen van gegevens met derden

Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met derden die jouw gegevens verwerken namens ons, om een gelijkwaardige beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te garanderen.

Cookies
Wij gebruiken cookies om het surfgedrag op onze website te volgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tracking cookies en functionele cookies, waarbij voor tracking cookies bij het eerste websitebezoek om toestemming wordt gevraagd.

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar via welkom@restaurantode.nl.

Cookies

Met kleine tekstbestanden op de computer van de bezoeker wordt het surfgedrag van de bezoeker bijgehouden. Hierbij kent Restaurant Ode een onderscheid tussen tracking cookies en functionele cookies.

Tracking cookies

Restaurant Ode maakt gebruik van de volgende tracking cookies.
Voor deze cookies wordt bij het eerste bezoek aan de website om toestemming gevraagd:

 • Google Analytics – om het bezoek aan de website te meten;
 • Facebook Pixel – om het bezoek aan de website te meten;
 • LinkedIn Pixel – om het bezoek aan de website te meten.

Functionele cookies

Restaurant Ode maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

 • PHPSESSID – om een terugkerend bezoek te kunnen herkennen;
 • ZenChef / Formitable – voor het opslaan van jouw voorkeuren en inloggegevens.

Vragen of opmerkingen

Restaurant Ode is te allen tijde bereid vragen of opmerkingen van de Bezoeker te beantwoorden. We ontvangen daarvoor bij voorkeur een email op welkom@restaurantode.nl.

Openingstijden

Woensdag t/m zaterdag:
17:00 – 22:00 uur

Social

Volg ons op Instagram #odedokkum